Ballonger Norden

GO DREAM SILKEBORG NORDIC BALLOON CUP 2014
19. - 24. August

 

fblogo3

Kære Publikum

Hjerteligt velkommen til de nordiske mesterskaber i ballonflyvning. Vi håber at I får nogle begivenhedsrige dage sammen med " de nordiske ballonfolk", og at alle vil nyde synet af de smukke balloner over by og land.
På denne side findes nærmere information om mesterskabet samt om ballonsporten generelt.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen
Lau Laursen
Ballonskipper / Event Organizer

 


Publikumprogram

 

  Flyvning Dato Briefing Starttidspunkt
  1 20.08.2014 kl. 05.00 kl. 07.00
  2 20.08.2014 kl. 17.00  kl. 18.00 
  3 21.08.2014 kl. 05.00  kl. 07.00 
  4 21.08.2014 kl. 17.00  kl. 18.00 
  5 22.08.2014 kl. 05.00  kl. 07.00 
  6 22.08.2014 kl. 17.00  kl. 18.00 
  7 23.08.2014 kl. 05.00 kl. 07.00 
  8 23.08.2014 kl. 17.00  kl. 18.00
  Reserve 24.08.2014 kl. 05.00  kl. 07.00 

 

OBS! Ovenstående tider er ca. tider og kan blive ændret grundet vejrforhold. 

Stævnecenter

Stævnecenteret er placeret på Dayz Resort i Gjern. Her mødes alle ballonhold både morgen og aften (ca. tider kan ses i stævneprogrammet) til briefinger (orientering) om vejrforhold og konkurrencetyper.
Ofte vil ballonholdene køre herfra og direkte ud til en startplads.


 

Sådan ser du ballonerne starte og flyve

  1. 1.Du orienterer dig om briefingtiderne i stævneprogrammet og møder op ved stævnecenteret. Her vil du enten på en ”infoskærm” eller ved at spørge et af de deltagende hold kunne orientere dig om hvor starten på den aktuelle flyvning vil ske.
  2. 2. Du er velkommen til at køre med ud og kigge, når ballonerne sættes op. Du skal blot være opmærksom på henstillinger fra konkurrence deltagerne og stævneledelsen. Du må ikke køre ind på marker og startpladser, hverken under ballonopsætningerne eller når ballonerne lander.
    Du bør derimod parkere lovligt på en offentlig vej i nærheden.
  3. 3.Hvis du skulle få lyst til at "følge" et bestemt hold og deres ballon, skal du være opmærksom på at, hvis du nærmer dig et vejkryds hvor ballonhold arbejder med opmåling, skal der køres særligt hensynsfuldt. 


 

Hvad er ballonflyvning ?

En varmluftballon består af et hylster (ballonen), en kurv og en gasbrænder. Hylsteret er lavet af rivefast nylon, der er næsten lufttæt. Kurven er flettet af vidjer, således at den kan give sig. En typisk 4-personers ballon har et rumindhold på ca. 2200 kubikmeter og en overflade på ca. 1000 kvadratmeter. Balloner fås dog i mange forskellige størrelser og figurer. Luften i ballonen varmes op med gasbrænder, hvor brændstoffet er flydende propangas. Flammetemperaturen nærmer sig 2000 grader C. Den varme luft vejer mindre end kold luft og giver derfor ballonen sin løfteevne. En 4 personers ballon kan normalt løfte ca. 6-700 kg inkl. ballonens egenvægt, der i alt er ca. 3-400 kg inkl. 100 l brændstof. Løfteevnen afhænger af temperaturforskellen mellem den varme luft i ballonen og den "udvendige" temperatur. Modsat gasballoner, der kan løftes af en lettere luftart (f.eks. helium) anvendes ikke sandsække eller anden ballast ved flyvning med varmluftballoner, hvor flyvehøjden alene reguleres ved opvarmning og afkøling af luften i ballonen.

 

ballonindenstart     Billede 167      brnder     

 

Sådan flyves en varmluftballon

Ballonflyvning finder sted i rolige vindforhold, dvs. svage vinde og ingen turbulens (termik). I sommerhalvåret flyves derfor i de første par timer efter solopgang og i de sidste timer inden solnedgang, hvor vindforholdene normalt er rolige og den solskabte turbulens er borte. I vinterhalvåret kan flyves hele dagen, men regn, fugt, og blæst giver normalt ikke mange flyvedage på denne årstid.

Ballonens tre hoveddele samles inden hylstret fyldes med kold luft, fra en benzindreven blæser. Når ballonhylstret er fyldt med kold luft og ligger som en halvkugle på jorden påbegyndes opvarmningen af luften med gasbrænderen. Opvarmningen fortsætter indtil ballonen står op. Herefter kan starten foretages med yderligere opvarmning. Flyvehøjden justeres ved hjælp af temperaturen i ballonen, der normalt vil være 60-120 grader C. Ballonen flyver med vindens hastighed, og flyvningen opleves derfor i kurven som helt vindstille. Alle lyde fra jorden kan "opfanges" i ballonen, når brænderen ikke er i gang, og man oplever naturen fra helt nye sider. Flyveretningen bestemmes af vinden, og ballonen kan alene styres op og ned. Men jordvinden og højdevinden blæser ofte i lidt forskellige retninger - typisk med 20-30 graders forskel - hvilket giver mulighed for at styre flyveretningen inden for denne vinkel. Flyvehøjden er normalt 500-3000 meter, men kan være både lavere og højere. Landingen foretages normalt blødt og blidt på en god brak- eller græsmark i flyveretningen.

 

Lidt ballonhistorie

Den 5. Juni 1783 sendte brødrene Montgolfier en 800 kubikmeter stor ballon fyldt med røg (varm luft) til vejrs i Frankrig. Denne fantastiske begivenhed satte Frankrig, England og en række andre lande på den anden ende. Senere samme år (21. November) sendte de en endnu større ballon op med to personer ombord, (Rozier og d'Arlandez), der blev de første mennesker, der prøvede at flyve. Allerede 10 dage senere steg den første gasballon op med sin opfinder C. Charles ombord - det skete også i Frankrig. Eksperimenterne spredtes til mange lande, også til Danmark, hvor apoteker Mühlenstedt gjorde sit første forsøg den 23. November 1783.
Siden de første balloner opsendtes i 1783, er ballonflyvningen udviklet betydeligt. Det blev efterhånden gasballonerne, der blev de totalt dominerende - og de blev også grundlaget for udviklingen af luftskibe. I 1960 udvikledes en gasbrænder der kunne forbrænde flydende propan. Det satte gang i den moderne teknik, der har bragt varmluftballonen inden for almindelige menneskers økonomiske rækkevidde. I dag flyves både i gasballoner, varmluftballoner og i kombinationer heraf. Ballonerne er fortsat ballonformede, men moderne konstruktionsteknik har også gjort det muligt at fremstille specielle figurballoner i stort set alle størrelser og former. Kun fantasien sætter grænserne. Varmluftballoner er i dag langt de hyppigste og er den eneste type, der er registreret i Danmark.

mongolfier

 

Sådan bliver man ballonpilot

Ballonpiloter (kaldes også ballonskippere eller aeronauter) skal som andre piloter have certifikat før de må flyve i luftrummet. Uddannelsen hertil består både af en teoretisk del med 6 delfag og en praktisk flyvetræning. Uddannelsen er tilrettelagt af Dansk Ballonunion efter rammer godkendt af Trafikstyrelsen og foretages af godkendte instruktører, afsluttende med en eksamen og prøve. Endelig skal vordende piloter gennem en lægeundersøgelse med efterfølgende jævnlige lægecheck efter Trafikstyrelsens regler. Hos Dansk Ballonunion kan købes en ballonhåndbog med aktuelt teoripensum.

 

Det koster en ballon

Varmluftballoner produceres ikke i Danmark, men der findes flere agenturer. Balloner findes i mange størrelser og prisklasser. Til et komplet udstyr hører også et køretøj, dvs. trailer eller varevogn. Prisen for en ny ballon ligger typisk på kr. 250-300.000 og de faste udgifter til lovpligtig forsikring og diverse afgifter beløber sig typisk til kr. 7.000 om året, hvortil kommer vedligeholdelse, gasforbrug m.v. Holdbarheden af udstyret afhænger af brug og vedligeholdelse. Typisk kan et ballonhylster holde til 3-400 flyvetimer (ca. 10-15 års normalforbrug). Kurv og brænder har længere levetid. Ballonen registreres hos Trafikstyrelsenog skal være typegodkendt. Der foretages årlige eftersyn af ballonen efter regler udarbejdet af Trafikstyrelsen og Dansk Ballonunion. Mange balloner både i udlandet og i Danmark er reklamefinansierede.


Konkurrencer og rekorder

Der arrangeres både danske og internationale ballonstævner og mesterskabskonkurrencer. Konkurrencerne er altid forskellige former for præcisionsflyvning. I Danmark afholdes hvert år et DM med ca. 15-20 deltagere, og hvert andet år afholdes henholdsvis EM og VM med deltagelse af op mod 100 varmluftballoner. Der registreres rekorder i eksempelvis højde-, varigheds- og længdeflyvning. 

Kilde: Dansk Ballonunion